Byt WiFi kort till ett WiFi kort med ac standard (HP 840 G2)